Sukces naszej uczennicy w XIX Powiatowym Konkursie Katyńskim

Sukces naszej uczennicy w XIX Powiatowym Konkursie Katyńskim

9 kwietnia 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku odbyło się podsumowanie „XIX Powiatowego Konkursu Katyńskiego” dla klas VII i VIII szkół podstawowych. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej Koło w Radomsku oraz Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku. Uczniowie mieli do wykonania projekt monety upamiętniającej rocznicę Zbrodni Katyńskiej lub pocztówkę upamiętniającą Zbrodnię Katyńską. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku do przeszłości narodowej, pielęgnowanie pamięci o pomordowanych i poległych w Golgocie Wschodu, propagowanie wiedzy o zbrodni katyńskiej wśród społeczności szkolnej. Z naszej szkoły do udziału w konkursie przystąpiło 5 uczniów klas VII i VIII. Praca naszej uczennicy Amelii Fila z klasy VIII okazała się najlepszą monetą i Amelia zajęła I miejsce. Serdecznie gratulujemy.

Olga Kowalska, Piotr Skórka

Share:
Skip to content