Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku jest jedną z tzw. szkół pomników 1000-lecia Państwa Polskiego. Nauczanie w murach obecnego budynku rozpoczęto w 1970 roku. Szkoła pierwotnie, już od zakończenia II wojny światowej, funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa w Bartodziejach, a od 1973 roku jako Zbiorcza Szkoła Gminna w Bartodziejach. Szkoła jako siedziba inspektora oświaty obejmowała takie placówki jak:  

  • Szkoła Podstawowa w Strzałkowie;
  • Szkoła Podstawowa w Kielinie;
  • Szkoła Podstawowa w Proszowie;
  • Szkoła Podstawowa w Szczepocicach;
  • Szkoła Podstawowa w Folwarkach;
  • punkty filialne w Suchej Wsi, Wymysłówku i Dziepółci.

8 października 1970 roku nasza szkoła otrzymała imię wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Placówka rozwijała się prężnie i jej sukcesy nie pozostawały niezauważone. We wrześniu 1975 roku odbyła się u nas wojewódzka inauguracja roku szkolnego.
Dnia 9 czerwca 1981 roku w szkole odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie otrzymali sztandar. Akt nadania sztandaru z napisem „Zbiorcza Szkoła Gminna im. Mikołaja Kopernika w Bartodziejach” został przekazany uroczyście przez ówczesnego Kuratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie sztandar ten znajduje się w gablocie w holu szkolnym.

W 1987 roku, po rozszerzeniu granic miasta Radomska otrzymała nazwę:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. 

11 listopada 1991 roku, w 73. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, szkole zostaje przekazany nowy sztandar. Rodzicami chrzestnymi sztandaru z napisem „Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku” byli Barbara Wolna i Wiesław Oberski.

W roku 1998 Komitet Rodzicielski podjął starania w sprawie budowy szatni i w lutym 1999 roku nastąpiło jej otwarcie.

Od dnia 1 września 1999 roku szkoła nasza stała się 6-klasową szkołą podstawową.

Duży wkład w rozwój naszej placówki mają rodzice naszych uczniów za co należy im się duże uznanie i podziękowanie.

 

Skip to content