Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to coroczne wydarzenie organizowane z inicjatywy Komisji Europejskiej.
Bezpieczeństwo w sieci staje się coraz większym wyzwaniem. Zdalne lekcje, zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze stają się wydarzenia, takie jak Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy w Polsce już po raz osiemnasty! Obchodom święta towarzyszą liczne wydarzenia edukacyjne, które dążą do upowszechniania wiedzy dotyczącej problematyki bezpieczeństwa w internecie w szczególności dzieci i młodzieży. W naszej szkole powstała gazetka tematyczna przypominająca zasady bezpiecznego funkcjonowania w sieci, w klasach młodszych odbyły się lekcje profilaktyczne z zakresu Bezpieczeństwa cyfrowego i towarzyszące im konkursy. Klasy VII i VIII uczestniczyły w warsztatach online – „Kompetencje cyfrowe”, Socjoterapia, „Zagrożenia i fikcja w internecie”. Uczennice kl. VII wykonały prezentację na temat hejtu w Internecie. 

W dniach od 9 lutego do 8 marca w naszej szkole obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu 2023. W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Podjęte działania:
Warsztaty dla kl. I – III „Bądź z innej bajki”
Gazetka tematyczna
Konkurs na plakat pod hasłem „Żyj w realu a nie w sieci”
Lekcje z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu w kl. IV – VIII
Turniej drużynowy gier online ph. „Gry łączą a nie dzielą”
Szkoła otrzymała oficjalny certyfikat udziału w akcji.
Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom wzrośnie świadomość dzieci i młodzieży odnośnie zagrożeń w cyberprzestrzeni, a korzystanie z Internetu będzie zawsze przynosiło korzyści, a nie szkody.

FILMY:

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/plik-i-folder.html

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html

FILMY DLA RODZICÓW:

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/zostan-znajomym-swojego-dziecka.html

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU’2021
Podobnie jak w zeszłym roku, hasłem przewodnim Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) jest #DziałamyRazem. Z inicjatywy Komisji Europejskiej obchody DBI początkowo odbywały się jedynie w Europie, jednak od kilku lat swoim zasięgiem docierają do państw z całego świata. Głównym zadaniem organizowania takiego dnia było i jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocją pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Organizacją tego wydarzenia w Polsce zajmuje się Polskie Centrum Programu Safer Internet, w skład którego wchodzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Organizatorzy poprzez to wydarzenie zachęcają szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, firmy i inne instytucje do realizowania lokalnych inicjatyw na rzecz młodych internautów.

Internetem czy też siecią nazywamy ogólnoświatowy system połączeń między komputerami. Jego początki sięgają końca lat 60. XX wieku, natomiast w Polsce zagościł dopiero w latach 90. Jest to sukces rozwoju technologicznego cywilizacji, a także odpowiedz na potrzeby współczesnego człowieka[1]. W obecnych czasach większość ludzi nie wyobraża sobie życia bez korzystania z Internetu, służy on nie tylko do pracy, nauki czy zabawy, ale również do zdalnego wykonywania codziennych domowych czynności. Niestety równie często wykorzystywany jest przez przestępców do dokonywania kradzieży czy oszustw. Dlatego warto zastosować się do kilku poniższych wskazówek i rad.

♦ Co zrobić, aby dostęp do Internetu był bezpieczny:

aktualizuj oprogramowanie systemowe (Windows, Linuks, iOS),
stosuj silne hasła dostępu do systemu oraz sieci domowych. Do podstawowych zasad tworzenia hasła użyj kombinacji dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych, o długości powyżej 8-10 znaków. Ponadto, hasło nie powinno wiązać się z naszymi danymi: imieniem, nazwiskiem, pseudonimem (ksywą), datą urodzenia. Nie powinno też zawierać nazw z bliższego otoczenia, takich jak: miejsce pracy, imię pupila, danych dzieci/męża. Używaj potwierdzenia wpisanego hasła,
nie udostępniaj „sąsiadom” swojej sieci Internet (Wi-Fi), zabezpiecz ją silnym hasłem, a jeżeli pozwalamy innym użytkownikom na podłączenie się do naszej sieci, ograniczmy możliwość podłączania zewnętrznych nośników.

♦ Co zrobić, aby korzystanie z Internetu było bezpieczne:

aktualizuj oprogramowanie antywirusowe kupione wyłącznie z legalnego źródła,
pamiętaj, że treści zamieszczone w sieci (zdjęcia, posty, komentarze) nigdy nie zostaną usunięte,
nie otwieraj załączników w nieznanych lub budzących wątpliwość co do nadawcy wiadomościach e-mail,
nie przesyłaj mailem danych osobistych. W żadnym wypadku nie wypełniaj danymi osobistymi formularzy zawartych w wiadomości e-mailowej,
nie należy otwierać hiperłącza bezpośrednio otrzymanego mailem, szczególnie jeżeli nie znamy nadawcy wiadomości,
pamiętaj, że banki i instytucje finansowe stosują protokół HTTPS tam, gdzie konieczne jest zalogowanie się do systemu. Dlatego, zwracaj uwagę na adres strony www, która rozpoczyna się od wyrażenia „https://”, a nie „http://”. Jeżeli strona logowania nie zawiera w adresie nazwy protokołu HTTPS, zgłoś to do banku, a przede wszystkim nie podawaj żadnych danych,
nie podawaj swoich danych do logowania osobom trzecim.

♦ Jak robić bezpieczne zakupy w sieci:

nie udostępniaj numerów PIN oraz haseł do bankowości elektronicznej,
robiąc zakupy w sieci uważaj na wyjątkowe okazje i promocje,
zawsze sprawdzaj wiarygodność sprzedawcy i opinie na jego temat,
korzystaj z komputera lub urządzenia mobilne wyposażonego w oprogramowanie antywirusowe,
sprawdzaj miesięczne wyciągi swoich płatności z karty, BLIK. W przypadku podejrzanych transakcji skontaktuj się ze swoim bankiem i zablokuj kartę,
zawsze sprawdzaj, czy adres strony banku posiada tzw. kłódeczkę (protokół HTTPS),
unikaj publicznych sieci Wi-Fi.

♦ Co zrobić, aby twoje dziecko było bezpieczne w sieci:

rozważ zainstalowanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej,
nie pozostawiaj dziecka samego w sieci – pokaż mu dobre strony Internetu, pokaż jak może rozwijać swoje pasje, ale ostrzeż je także o zagrożeniach, które mogą z niego płynąć,
rozmawiaj z dzieckiem na temat:
zasad poruszania się w Internecie,
zachowania się w różnych sytuacjach,
zapewnij, że z każdym problemem może zwrócić się do rodziców, pedagoga w szkole czy policjanta – osób, które wiedzą jak postąpić, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo,
jeśli masz wątpliwości dotyczące treści w sieci, możesz je zgłosić wyspecjalizowanym komórkom do walki z cyberprzestępczością, znajdującym się w komendach wojewódzkich/Komendzie Stołecznej Policji,
blokuj niewłaściwe twoim zdaniem strony,
osoby poznane w sieci mogą podawać się za kogoś innego (częsta zmiana twarzy, wieku i miejscowości),
nie należy się spotykaj z osobami poznanymi w Internecie.
♦ Najczęstsze zagrożenia czyhające na twoje dziecko w sieci:

trolling
Celowe zaognianie wymiany zdań między użytkownikami serwisu internetowego (dyskusyjnego, społecznościowego). W efekcie dochodzi do odejścia od pierwotnego tematu rozmowy w kierunku obelg, gróźb, następuje eskalacja agresji,

flaming
Celowe zaognianie wymiany zdań między użytkownikami serwisu internetowego (dyskusyjnego, społecznościowego). Taką dyskusję należy niezwłocznie zgłosić moderatorom w celu zablokowania, usunięcia. W przypadku wyczerpania znamion czynu zabronionego należy zabezpieczyć treść dyskusji oraz powiadomić organy ścigany,

hejt
Hejt – oznacza nienawiść, czyli zjawisko społeczne o charakterze poniżającym obserwowane w środowisku Internetu[2]. Często wystawianie złych, wręcz kompromitujących komentarzy to rozrywka dla młodego internauty. Niestety, hejt w sieci w skrajnych przypadkach może doprowadzić młodego człowieka do zaniżonej oceny, depresji, a nawet samobójstwa,

treści pro-ana
Pro-ana to termin odnoszący się do promowania anoreksji jako świadomego wyboru i pożądanego stylu życia. Ruch pro-ana jest bardzo aktywny w Internecie i szczególnie popularny wśród dziewcząt. Uczestników tego ruchu nazywa się porcelanowymi motylami.

Przejawem działań ruchu pro-ana są bardzo często blogi dziewcząt, które opisują swoją obsesyjną walkę o nienaganną figurę. Hasło przewodnie brzmi “Jeśli nie jesteś szczupła, to znaczy, że nie jesteś atrakcyjna”.

Uczestnicy tego ruchu komunikują się między sobą, tworzą grupy zamknięte i fora, na których wymieniają się doświadczeniami. Doradzają sobie jak ukrywać przed rodzicami fakt niejedzenia, wymieniają dietami 500 kalorii bądź maskowania spadku wagi.

Ana pochodzi od słowa anoreksja, czyli patologicznego zaburzenia polegającego na obsesyjnym głodzeniu się. Celem takiego działania jest chorobliwie wychudzona sylwetka. Wiąże się to z bardzo wieloma problemami związanymi z niedożywieniem. W skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci[3],

child grooming
Działania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, aby zmniejszyć jego opory i później wykorzystać seksualnie. Jest to również mechanizm używany w celu nakłonienia dziecka do prostytucji czy udziału w pornografii dziecięcej,

cyberprostytucja
Nazywana jest również wirtualną prostytucją i ma na celu uzyskanie korzyści materialnych za udostępnianie i przekazywanie materiałów (zdjęć bądź nagrań pornograficznych) o charakterze erotycznym lub pornograficznym z własnym udziałem,

sextorion
Szantaż internetowy opierający się na groźbie ujawnienia nagich, kompromitujących zdjęć. Sprawca żąda od swojej ofiary kolejnych fotografii, pieniędzy lub chce ją wykorzystać,

patostreamy
Transmisja na żywo, prowadzona w serwisach internetowych (np. YouTube), w trakcie której prezentowane są liczne zachowania powszechnie uznawane za będące dewiacjami społecznymi, zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, wulgaryzmy, przemoc domowa. Wobec autorów patostreamów, w których aktywności dostrzeżono czyny zabronione, podejmowane są działania zmierzające do pociągania ich do odpowiedzialności prawnej,

ksenofobia
Może dotyczyć negatywnych zachowań wobec obcokrajowców, osób z innego kręgu kulturowego, innego wyznania, rasy, orientacji seksualnej,

kradzież tożsamości
Wykorzystywanie identyfikujących danych personalnych, np. numeru karty kredytowej, jako narzędzia do popełnienia innych przestępstw.

uzależnienie od Internetu
Gdy dziecko zbyt długo korzysta z Internetu, a pozbawienie go dostępu do sieci powoduje złość i rozdrażnienie, może być to pierwsza oznaka uzależnienia. Warto wówczas nawiązać kontakt ze specjalistą, zanim straci się kontakt z dzieckiem,

♦ Najczęstsze zagrożenia czyhające na wszystkich użytkowników sieci:

phishing
Podszywanie się m.in. pod inna osobę, firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak nasze dane do logowania np. do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych, czy systemów biznesowych. Dzieje się tak poprzez wysyłanie fałszywych e-maili lub przekierowywanie na fałszywe strony internetowe, gdyż są one łudząco podobne do prawdziwych stron banków, serwisów aukcyjnych, legalnych organizacji czy agencji rządowych. Zazwyczaj komunikaty zawierają informację o rzekomym zdezaktywowaniu konta i koniczności jego reaktywowania przez odnośnik znajdujący się w e-mailu. Celem oszusta najczęściej jest wyłudzenie informacji o danych do logowania, szczegółów kart kredytowych,

Malware, „robaki” i pharming
Szkodliwy typ oprogramowania, który ma na celu potajemnie uzyskać dostęp do urządzenia bez wiedzy użytkownika. Do takiego szkodliwego oprogramowania zalicza się oczywiście tzw. wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące czy rejestratory klawiszy. „Robaki” przedostają się do naszego komputera jako samodzielne nośniki i w ramach wszystkich dostępnych nam sieci replikują się. Dodatkowo mogą samodzielnie niszczyć pliki czy wysyłać pocztę spam. Oszuści najczęściej stosują w tym celu zainfekowane witryny internetowe, w opisie zawierające chwytliwe hasła lub fałszywe wiadomości e-mail. Trudniejszą do wykrycia i niebezpieczniejszą dla użytkownika formą phishingu jest tzw. pharming. W tym przypadku odwiedzający prawdziwą stronę np. swojego banku, są przekierowywani na podszywające się pod nią strony internetowe, które instalują na ich urządzeniach złośliwe oprogramowanie lub zabierają dane osobowe, hasła, dane do kont bankowych, które otrzymują przestępcy.

Pamiętaj, że:

Internet może dać wiele dobrego, pod warunkiem, że potrafimy z niego właściwie korzystać,
w sieci nie jesteśmy anonimowi (niezależnie od wieku),
wszystko co piszemy, publikujemy w sieci, pozostaje na długi czas – dlatego, informacje, które umieszczamy powinny być przemyślane,
komentarze, które umieszczamy na danych stronach, świadczą o nas. Dlatego, tak jak w życiu codziennym odnośmy się do innych z szacunkiem, bez wyzwisk czy zastraszania.
Internet tworzą ludzie, w tym my. Dlatego pamiętajmy, jakim chcielibyśmy go zastać i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Przydatne linki:

https://dyzurnet.pl/ – Dyżur.net

https://dyzurnet.pl/formularz/?pl– zgłaszanie nielegalnych treści

http://www.saferinternet.pl/ – bezpieczeństwo dzieci online

800 100 100 – telefon dla nauczycieli i rodziców

11 lutego 2020 r. w naszej szkole gościł Pan Dominik Żulicki z firmy Profe Studio. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, które nasza szkoła organizuje corocznie, uczniowie klas 1-8 (podzieleni na odpowiednie grupy wiekowe) uczestniczyli w ciekawych, interaktywnych warsztatach poruszających temat bezpieczeństwa w Internecie. Formuła zajęć zwróciła również uwagę uczniów na zjawisko hejtu, uzależnienia od komputera i fonoholizmu. Serdeczne podziękowania – Panu Dominikowi – za poświęcony czas i zaangażowanie ślą Uczniowie i Nauczyciele PSP nr 5 w Radomsku. Dziękujemy!

Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Od 19 marca do 28 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się konkursy w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu’2018. Tegoroczne hasło brzmiało „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” w związku z czym, mottem przewodnim konkursów była tematyka propagowania szacunku i wzajemnej tolerancji w sieci. 28 marca podsumowaliśmy akcję i wręczyliśmy nagrody uczestnikom konkursów.

Zwycięzcy konkursów i quizu w roku szkolnym 2017/2018: „Szanuję siebie i innych w cyberprzestrzeni”, „Szacunek w cyberprzestrzeni”, quiz „Bezpiecznie w sieci”: Julia Gaik – kl. II, Jakub Wilk – OP, Nicola Dudek – kl. IV, Julia Szewczyk i Szymon Marczak z klasy VII. Gratulujemy! Organizacją DBI zajmował się zespół ds. wychowawczych w składzie: Agnieszka Rakowska, Elżbieta Janik, Michał Wolski.

W dniach 26.04-27.04.2017 r. odbyła się w naszej szkole XIII edycja Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). DBI obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W ramach tego wydarzenia zespół ds. wychowawczych zorganizował kampanię informacyjną na którą składały się: prezentacja dla kl. III-VI, gazetka przedstawiająca elementarz podstawowych haseł i zachowań związanych z bezpieczeństwem online, akcja poszukiwania i skanowania kodów, konkurs na plakat promujący DBI, oraz quiz wiedzy. Podczas tej edycji DBI chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.

Bezpieczeństwo w sieci - przydatne linki:

„Dzień Bezpiecznego Internetu: Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. (2018)

Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Podczas tegorocznych obchodów chcemy podkreślić, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które intensywnie wykorzystujemy do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

konkurs na plakat – „SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI„,
konkurs na hasło lub utwór wierszowany – „SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI„,
konkurs – quiz „BEZPIECZNIE W SIECI„.
 
 Cele konkursów:

 • popularyzacja tematyki związanej z zachowaniem kultury i szacunku względem siebie i innych na portalach internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online,
 • podkreślenie potencjału internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.

REGULAMINY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W 2018 ROKU


Warunki konkursu „SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI”

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI,
 • praca z wizytówką autora – imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy) powinna zostać dostarczona do pedagoga szkolnego do 15.03.2018 r. ,
 • plakat wykonany techniką dowolną w formacie A3,
 • na wszystkich pracach musi znajdować się logo kampanii DBI 2018,
 • tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”,
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. OP – III oraz IV – VII.

Warunki quizu „BEZPIECZNIE W SIECI”

 • quiz przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII,
 • quiz polega na wypełnieniu testów jednokrotnego wyboru,
 • zwycięzca quizu zostanie wyłoniony na podstawie liczby zdobytych punktów (w przypadku jednakowej liczby punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka).

Kryteria oceny prac

Komisja  dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Laureaci konkursów otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na apelu szkolnym.  

 

Skip to content