slider7

POWRÓT KLAS I – III DO SZKOŁY

Od poniedziałku, tj. 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas najmłodszych wracają do stacjonarnego trybu nauki szkolnej.


Proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I – III szkół podstawowych pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

oraz

http://psp5.radomsko.pl/wp-content/uploads/2021/01/wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_iiii_szkol_podstawowych.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                  Z poważaniem

Danuta Kaczmarczyk 

Zdalna praca pedagoga szkolnego
Pedagog szkolny Agnieszka Rakowska jest do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem:
1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.
2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, pomocy materialnej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
3. Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny- wtorek, środa w godz. 9:00 – 13:00.

Zadania realizowane przez pedagogów podczas zdalnego nauczania:
1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
3. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII.
4. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
5. Pomoc materialna, rzeczowa.
6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
8. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno- techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej.
9. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.

 

Wszelkie informacje, instrukcje i regulaminy dotyczące korzystania z aplikacji MS Teams:

Skip to content