PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w RADOMSKU
|   Strona główna  | Z życia szkoły  |  Nasi absolwenci  |  Informacje dla Rodziców  | Linki  |  Redakcja  |  Księga gości  |  Kontakt  |
- SZKOŁA -
- WITAMY NA STRONIE GŁÓWNEJ  - prosimy odświeżyć stronę wciskając klawisz F5
PSP nr 5 bierze udział w

Rządowym Programie Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

AKTYWNA TABLICA


Nasza szkoła zyskała nowe oblicze dzięki realizacji przez Miasto Radomsko projektu pn. „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku”. Został on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – IV oś priorytetowa – Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.2 - Termomodernizacja budynków, poddziałanie IV.2.2 – Termomodernizacja budynków.
Główne cele projektu to:
- ograniczenie zużycia energii grzewczej;
- ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery;
- ograniczenie opłat za energię grzewczą;
- dostosowanie budynków do wymogów środowiska;
- poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.
W ramach projektu:
- docieplono budynki szkół;
- wymieniono przewody instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach
- wymieniono źródło ciepła na gruntowe pompy ciepła.
Całkowity kosz projektu wyniósł 4270116,41 zł

Kwota dofinansowania EFRR to 2 753 617,68 zł.
Zadanie było realizowane w okresie od 17.06.2017r. do 30.09.2017r.

 Depozyt  MBP w Radomsku  Biblioteka Narodowa
Materiały edukacyjne


Dziennik elektroniczny
dla nauczycieli i rodziców:
Aplikacja mobilna
dla uczniów i rodziców:
Informacje dla rodziców
na temat zakładania konta: Historia szkoły
 O szkole
 Nasz patron
 Hymn szkoły
 Dyrekcja
Organizacja
 Podręczniki i programy
 Rada Pedagogiczna
 Plany pracy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
- NAUCZYCIELE -
 Skład grona pedagogicznego
Pedagog szkolny
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
Pliki dla nauczycieli
- RODZICE -
Rada Rodziców
Informacje dla Rodziców
- UCZNIOWIE -
Samorząd Uczniowski
Poczet sztandarowy
Godziny dzwonków
 Strój szkolny
Nasze sukcesy
 Do pobraniaPSP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku,  ul. Narutowicza 207, 97-500 Radomsko, tel. (044) 682 63 92, e-mail: psp5r-sko@wp.pl