poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 

Zdalna praca pedagoga szkolnego
Pedagog szkolny Agnieszka Rakowska jest do dyspozycji rodziców / opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem:
1.Strony internetowej szkoły – prezentacje, aktualności.
2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, pomocy materialnej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
3. Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny- wtorek, środa w godz. 9:00 – 13:00.

Zadania realizowane przez pedagogów podczas zdalnego nauczania:
1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
3. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII.
4. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
5. Pomoc materialna, rzeczowa.
6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
8. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno- techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej.
9. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.

Skip to content