Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika ma swoją siedzibę w Radomsku przy ulicy Narutowicza 207.

„Nasza szkoła kształci ludzi odpowiedzialnych, aktywnych i twórczych. Naszych uczniów cechuje kultura osobista i kultura słowa, znają i szanują tradycje szkoły, regionu i narodu. Mają poczucie przynależności do narodów europejskich, nie naruszają jednak wolności i godności innych.”

Placówka dysponuje dobrą bazą i wyposażeniem:

 • boiskiem do piłki nożnej z nowoczesnymi lekkimi i bezpiecznymi bramkami;
 • salą gimnastyczną;
 • pracownią komputerową z projektorem multimedialnym i stałym dostępem do Internetu;
 • biblioteką i czytelnią wraz z 3 zestawami komputerowymi z dostępem do Internetu i drukarką;
 • pracowniami przedmiotowymi (humanistyczną, matematyczną i przyrodniczą);
 • 3 pracowniami edukacji wczesnoszkolnej z wyposażeniem multimedialnym,
 • pracowniami: ekologiczno-przyrodniczą, matematyczną i humanistyczną z tablicami multimedialnymi i
  nowoczesnymi pomocami,
 • salą dla oddziału przedszkolnego;
 • nowoczesnym miejscem zabaw dla najmłodszych uczniów;
 • placem zabaw,
 • gabinetem logopedy i pedagoga;
 • świetlicą i stołówką wraz z zapleczem kuchennym;
 • szatnią.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, którzy oprócz obowiązkowych zajęć prowadzą różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz pomagające przezwyciężyć trudności w nauce.
Realizujemy nowoczesne programy nauczania, opierając się na sprawdzonych metodach i formy pracy zapewniającym uczniom wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Nasza szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i inne instytucje”.

Skip to content