Tytuł innowacji pedagogicznej to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” edycja IV – 2023/2024, autorstwa Pauliny i Mariusza Berkowskich. Organizator to Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu. Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:
Rodzaj innowacji: metodyczno – organizacyjna.

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie II i oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku. W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tych oddziałów. Osoby realizujące innowację: Katarzyna Wieczorek (koordynator innowacji) – klasa II, Patrycja Motyka – oddział przedszkolny. Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od października 2023r. do maja 2024r. Zajęcia objęte innowacją w klasie II to zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, a w oddziale przedszkolnym to zajęcia edukacyjne.
Nowatorstwo tej innowacji polega na wprowadzeniu uczniów w świat wartości, promowanie kultury w szerokim zakresie oraz budowanie relacji społecznych, szacunku dla innych osób poprzez działania interdyscyplinarne przy wykorzystaniu różnych technik pracy twórczej. Innowacja wykorzystuje twórczy potencjał dzieci, wdraża podczas procesu edukacyjnego różnorodne, nowatorskie metody pracy, które nastawione są na wszechstronny rozwój uczniów oraz buduje poczucie własnej wartości poprzez funkcję kreatora pomysłów.

Krótki opis innowacji:
Projekt wraz z zagadnieniami powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (pkt. 1, 2, 4, 8).
(pkt. 1 – kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego; pkt. 8 – wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.)

Projekt składa się z czerech modułów:
Moduł I- „W krainie muz”
Moduł II- „Tu jest moje miejsce”
Moduł III- „Kocham, lubię, szanuję”
Moduł IV- „Kultury świata”

Z każdego modułu należy wykonać po 5 wybranych zadań – łącznie 20. Zadania może wykonywać jedna klasa lub cała grupa wiekowa. Nauczycielki same decydują o podziale zadań i terminie ich realizacji. Tematy będą realizowane w ramach edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć edukacyjnych, zgodnie z bieżącymi potrzebami grupy i klasy. Każdy nauczyciel wybiera metody i formy realizacji zajęć zgodnie ze swoim pomysłem na realizację podstawy programowej oraz planu pracy. Nie wyklucza się realizacji zadań w formie projektów lub zadań domowych, jeśli umożliwi to realizację zadania zgodnie z pomysłem nauczyciela. Nauczycielki będą zamieszczały informację na temat zadań wynikających z realizacji projektu na stronie swojej placówki. Po zakończeniu projektu koordynator wysyła sprawozdanie do organizatora co jest warunkiem otrzymania certyfikatów.

Spodziewane efekty innowacji:
– wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej;
– wzmocnienie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz wzmocnienie poczucia własnej godności;
– przestrzeganie norm i zasad życia społecznego, podniesienie poziomu kultury osobistej;
– podniesienie jakości pracy placówki oraz poszerzenie działań dydaktycznych i wychowawczych.

Moduł I zadanie 4 Spotkania z muzyką

Uczniowie klasy II i oddziału przedszkolnego brali udział w koncercie artystów Łódzkiego Biura Koncertowego „Wirtuoz”. Artyści zaprezentowali brzmienie instrumentów strunowych szarpanych.

Moduł III zadanie 1 Kodeks dobrego zachowania

Uczniowie klasy II razem z nauczycielem ustalili zasady panujące w klasie w formie pisemnej i do ich konsekwentnego przestrzegania zobowiązali się podpisując kodeks.

Moduł I zadanie 19 Z wizytą w teatrze

Uczniowie oddziału przedszkolnego uczestniczyli w spektaklu pt. „Kopciuszek” w MDK w Radomsku (zdjęcia powyżej). Natomiast dzieci z klas II były na wycieczce w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi na spektaklu pt. „Calineczka”. Po spektaklu uczestniczyły w warsztatach teatralnych. (zdjęcia na facebooku szkoły 10 listopada).

Moduł I zadanie 17 Tysiąc barw wokół nas

Uczniowie klasy II eksperymentowali na zajęciach plastycznych z pastelami w odcieniach jesieni kalkując liście i tworząc jesienny obraz.

Moduł I zadanie 46  Dzień Kropki

Uczniowie klasy II i oddziału przedszkolnego wykonali zadanie 46. W szkole zostało zorganizowane święto kreatywności dla klas O – III. Dzieci najpierw obejrzały audiobook książki pt. „Kropka”, później zostały w każdej klasie przeprowadzone zajęcia ruchowe i plastyczne związane z kropką.

Moduł I zadanie 39 Filmowa przygoda
Uczniowie klasy II z okazji Mikołajek byli w MDKu na filmie animowanym pt. Trolle 3.

Moduł II zadanie 3 Warsztaty ludowe

Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w warsztatach- dekoracje Bożonarodzeniowe w Muzeum Regionalnym w Radomsku.

Moduł II zadanie 4 Perły regionu

Uczniowie klasy II realizując to zadanie byli na wycieczce w fabryce bombek w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie poznali proces wytwarzania bombek i uczestniczyli w warsztatach dekorowania bombek.

Moduł II zadanie 10 Nasz patron

Dzieci z oddziału przedszkolnego po obejrzeniu filmiku o Mikołaju Koperniku rozwiązywali karty pracy oraz wykonali prace plastyczne. Natomiast uczniowie klasy II po obejrzeniu prezentacji „Tego nie wiedzieliście o Mikołaju Koperniku” rozwiązywali w grupach quiz wiedzy.

Moduł II zadanie 13 Dzień wspomnień i zadumy

Uczniowie klasy II wykonując to zadanie brali również udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Realizowali na zajęciach treści programowe o dniu Wszystkich Świętych i Zaduszkach, oglądali prezentację na temat tradycji Wszystkich Świętych i Zaduszek oraz wykonali pracę plastyczną nawiązującą do tradycji zaduszek. Udali się także na spacer na pobliski cmentarz i zapali znicze na grobach zmarłych nauczycieli

Moduł II zadanie 16 Do hymnu!

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w piątek 10 listopada 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. Po raz szósty przyłączyliśmy się do akcji Ministerstwa Edukacji „Szkoła do Hymnu”, symbolicznie o godz.11.11 odśpiewaliśmy razem hymn Polski. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Moduł III zadanie 2 Tydzień uprzejmości”

Uczniowie klasy II i oddziału przedszkolnego przyłączyli się do obchodów Światowego Dnia Życzliwości. Najpierw rozmawiali o właściwym zachowaniu względem innych osób, o pomaganiu innym, o używaniu zwrotów grzecznościowych. Potem dzieci wykonały miłe i sympatyczne pozdrowienia, które zostały przekazane innym za pośrednictwem „Poczty z Dobrym Słowem”.

​Moduł III zadanie 7 Zaświeć na niebiesko

Z okazji Światowych Dni Świadomości Autyzmu w naszej szkole w miesiącu kwietniu odbywały się działania dotyczące autyzmu. Niebieskie Igrzyska – ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Wydarzenie składało się z dwóch części: części edukacyjnej – warsztatów edukacyjnych na temat autyzmu oraz z części sportowej – integracyjnych zabaw sportowych. Igrzyska były świetną okazją do edukacji uczniów i zwiększenia ich świadomości na temat autyzmu. Uczniowie również byli ubrani na niebiesko i zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Moduł III zadanie 12 Kochamy babcie i dziadków

Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy II przygotowali występy dla dziadków z okazji ich święta. Po przedstawieniach uczniowie wręczyli im upominki.

Moduł III zadanie 26 Drzewko szczęścia

Uczniowie klasy II i oddziału przedszkolnego brali udział w kampanii „Przytul się do drzewa”.

Moduł IV zadanie 9 Mali i duzi architekci

Uczniowie klasy II poznali słynne zabytki znajdujące się we Włoszech (np. Krzywa Wieża w Pizie, akwedukty, Koloseum, itp.) i budowali je z klocków.​

Moduł IV zadanie 13 i 14 „Weneckie maski” i „Karnawał na świecie

Uczniowie klasy II na zajęciach obejrzeli film edukacyjny dotyczący obchodów, strojów, zwyczajów karnawałowych na świecie i w Polsce. Dowiedzieli się również skąd się wzięły i jak zrobić maski weneckie. Sami również wykonali maski dowolną techniką.

Moduł IV zadanie 16 Egipskie szyfry

Uczniowie klasy II zapoznali się z kulturą Egiptu oraz wyglądem i historią pisma egipskiego. Zapisywali za pomocą hieroglifów różne wyrazy.

Moduł IV zadanie 20 Niezwykła sztuka origami

Uczniowie klasy II zapoznali się z historią powstania origami i wykorzystali ją do wykonania pracy plastycznej pt. „Żaba”.

Moduł IV zadanie 22 Pokaz mody” (Eko Moda)

Uczniowie klasy II i oddziału przedszkolnego wzięli udział w pokazie mody ekologicznej, który kończył w tym roku szkolnym obchody Tygodnia Ekologicznego. Kreacje, w których pojawiły się dzieci na wybiegu były bardzo interesujące i kreatywne.

Skip to content