Otwarcie Ekopracowni LEŚNY ZAKĄTEK

Otwarcie Ekopracowni LEŚNY ZAKĄTEK

20 czerwca 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI POD CHMURKĄ „LEŚNY ZAKĄTEK”.
Utworzenie pracowni zostało zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”.
Całkowity koszt zadania 62 456,00 zł
Kwota dotacji to 57 866,00 zł
Pozostałe środki to udział własny
Dzięki hojności naszych sponsorów: ESBANKU Banku Spółdzielczego w Radomsku, Firmie Ogrody Dąbrówka, firmie Studio G9 oraz Radzie Rodziców przy PSP nr 5 w Radomsku nasza pracownia została doposażona w dodatkowe elementy: światowid, tablice z napisami
i rośliny, które nie były ujęte w projekcie, a znalazły miejsce w naszym ogrodzie.
Ekopracownia pod chmurką „Leśny zakątek” zapewni bardzo dobre warunki do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu. Teren zazieleniony różnymi gatunkami roślin i drzew rozbudzi
w uczniach ciekawość poznawania świata przyrody, będzie inspiracją do zgłębiania tajników wiedzy związanych z przyrodą i ochroną środowiska oraz umożliwi prowadzenie obserwacji ekologicznych. Cała społeczność szkolna jest dumna z powstałej ekopracowni, która umożliwi jeszcze pełniejszą realizację podstawy programowej.

Share:
Skip to content