Projekt Edukacyjny Arcymistrz Liczenia

Projekt Edukacyjny Arcymistrz Liczenia

Umiejętność liczenia to niezbędna w życiu codziennym sprawność, dlatego w naszej szkole ćwiczymy umiejętności matematyczne w różnych formach. W projekcie brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIII, dzięki czemu mogliśmy wyłonić klasowego i szkolnego ARCYMISTRZA LICZENIA. Projekt był realizowany w dniach 21.02.2023 – 28.02.2023 , a głównymi celami było propagowanie zabawowej formy nauczania- uczenia się matematyki. Podczas realizacji projektu uczniowie rozwiązywali m.in. labirynty, sudoku, układali puzzle, rozwiązywali zagadki liczbowe. Co chcieliśmy osiągnąć poprzez taką zabawę? W szczególności chcieliśmy aby uczniowie ćwiczyli swoją spostrzegawczość, umieli logicznie myśleć oraz potrafili cieszyć się z sukcesów.
Projekt Arcymistrz liczenia miał w głównej mierze za zadanie rozwijać zainteresowania, zdolności, kompetencje matematyczne, poprzez zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.
Przygotowane etapy projektu poszerzyły i pogłębiły wiedzę na temat liczb i działań na nich o różnym stopniu trudności, zintegrowały wiedzę szkolną i pozaszkolną doświadczeń uczniowskich, zmotywowały do aktywnego działania.
Uświadamianie uczniom i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce
ma matematyka jest bardzo trudne, ale podjęte działania, takie jak konkursy czy projekty, pomagają utwierdzić uczniów w tym, że ta dziedzina jest nam do życia niezbędna.
Dlatego naszym zadaniem jest wspierać uczniów zdolnych, mających przesłanki logicznego myślenia, ale też powinniśmy wspierać i zachęcać uczniów o szczególnych trudnościach. I etap miał właśnie takie zadanie, dać szansę wszystkim, nikogo nie wykluczać z konkursu, a jednocześnie wskazać uczniów o szczególnych zdolnościach. Do II etapu zakwalifikowało się po 5 osób z każdej klasy ( poziom IV-VIII) z największą liczbą punktów, a do III etapu tylko 6 z całej szkoły.
Zwycięzcami zostali :
I miejsce – Kacper Smolarek – kl. 8
II miejsce – Martyna Mentek – kl. 8
III miejsce – Lena Zarębska – kl.5

Opracowanie: Iwona Ociepa i Katarzyna Trajdos

Share:
Skip to content