Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Klasa II realizowała w roku szkolnym 2022/2023 międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”. Głównym celem projektu było: Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności poprzez działania plastyczne. W ciągu roku szkolnego należało wykonać 9 prac plastycznych zgodnych z zadaniami podanymi przez organizatora. Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy i certyfikat.

Share:
Skip to content