Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021, zatwierdzone przez Radę Rodziców:

14 października Święto Edukacji Narodowej, w tym dniu obchodzimy Jubileusz 50-lecia naszej szkoły. Ze względu na sytuację panującą w kraju związaną z zagrożeniem zdrowia w uroczystości biorą udział pracownicy szkoły oraz uczniowie wchodzący w skład Samorządów Klasowych. O godz. 9:00 msza z poświęceniem sztandaru, a o godz. 10:00 dalszy ciąg uroczystości w szkole.

2 listopada
12, 13 listopada
1 czerwca planowana jest Kopernikiada (dzień sportu z okazji Dnia Dziecka)
4 czerwca
25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty. 

W wyznaczone dni oraz godziny nauczyciele będą dostępni na terenie szkoły pod numerem telefonu 663 918 535. Rodzice zainteresowani spotkaniem z nauczycielem na terenie placówki proszeni są o wcześniejsze umówienie  się  poprzez dziennik elektroniczny. Ze względu na trwającą epidemię i Państwa bezpieczeństwo, bardzo proszę o zasłanianie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły. Zapraszamy również do kontaktu wynikającego z bieżących potrzeb w innym terminie poprzez e-dziennik.
..

Skip to content