PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w RADOMSKU

|   Strona główna   |   Z życia szkoły   |   Dziennik elektroniczny   |  Kontakt   |    

SZKOŁA O SZKOLE
 Historia szkoły
 O szkole
 Nasz patron
 Hymn szkoły
 Dyrekcja
Organizacja
 Podręczniki i programy
 Rada Pedagogiczna
 Plany pracy szkoły
 RODO
 Projekty, programy, linki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika
ma swoją siedzibę  w Radomsku przy ulicy Narutowicza 207.


„Nasza szkoła kształci ludzi odpowiedzialnych, aktywnych i twórczych.  Naszych uczniów cechuje kultura osobista i kultura słowa, znają i szanują tradycje szkoły, regionu i narodu. Mają poczucie przynależności do narodów europejskich, nie naruszają jednak wolności i godności innych.”

Placówka dysponuje dobrą bazą i wyposażeniem:
- boiskiem do piłki nożnej z nowoczesnymi lekkimi i bezpiecznymi bramkami;
- salą gimnastyczną;
- pracownią komputerową z projektorem multimedialnym i stałym dostępem  do Internetu;
- biblioteką i czytelnią wraz z 3 zestawami komputerowymi z dostępem do Internetu i drukarką;
- pracowniami przedmiotowymi (humanistyczną, matematyczną i przyrodniczą);
- 3 pracowniami edukacji wczesnoszkolnej z wyposażeniem multimedialnym,
- pracowniami: ekologiczno-przyrodniczą, matematyczną i humanistyczną z tablicami multimedialnymi i    
  nowoczesnymi pomocami,
- salą dla oddziału przedszkolnego;
- nowoczesnym miejscem zabaw dla najmłodszych uczniów;
- placem zabaw,
- gabinetem logopedy i pedagoga;

- świetlicą i stołówką wraz z zapleczem kuchennym;
- szatnią.
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli, którzy oprócz  obowiązkowych zajęć prowadzą różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz pomagające przezwyciężyć trudności w nauce.
Realizujemy nowoczesne programy nauczania, opierając się na sprawdzonych metodach i formy pracy zapewniającym uczniom wysoką jakość kształcenia i wychowania.
Nasza szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i inne instytucje”.NAUCZYCIELE
Pedagog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
Publikacje
Dla nauczycieli
RODZICE
Rada Rodziców
 Dziennik
Godziny dzwonków
 Biuletyn Informacji Publicznej

 Zasady bezpieczeństwa
 Informacje / Pliki do pobrania
UCZNIOWIE
 Absolwenci
Samorząd Uczniowski
Poczet sztandarowy
 Strój szkolny
Galeria prac uczniów
Dzień Bezpiecznego Internetu
 Dla uczniówPSP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku, ul. Narutowicza 207, 97-500 Radomsko, e-mail: psp5r-sko@wp.pl, tel.: +48446826392,  +48663918535