MAZUREK III MAJA
muzyka: autor nieznany (mel. z XVIII w.), słowa: Rajnold Suchowolski

1. Witaj majowa jutrzenko!
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj! (2X)

2. Nierząd braci naszych cisnął:
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem - Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała.

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj! (2X)

3. Ale chytrości gadzina
młot swój na nas gotował;
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami kraj zalała.

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj! (2X)

4. Wtenczas Polak ze łzą w oku
Smutkiem powlekł blade lice,
Trzeciego Maja co roku
Wspominał lubą rocznicę.

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj! (2X)

5. W piersiach rozpacz uwięziona
W listopadzie wstrząsła serce,
Wstaje Polska z grobów łona,
Pierzchają dumni morderce.

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj! (2X)