W ramach „Edukacji Ekologicznej w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018” w naszej szkole realizowany jest projekt „Nie lubimy smogu” dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Jest to projekt edukacyjny mający na celu podniesienie świadomości uczniów i społeczeństwa lokalnego na temat zagrożenia płynącego  z niskich emisji dla naszego zdrowia i środowiska. Problem niskiej emisji jest dużym problemem dla dzielnicy Bartodzieje ze względu na zabudowę domów jednorodzinnych. Dlatego w realizację projektu angażuje się Rada Rodziców, będąca członkiem społeczności Bartodziej. Projekt realizowany jest we współpracy z PGK Radomsko i Urzędem Miasta Radomsko. Uczniowie klasy 4. uczestniczą w cotygodniowych warsztatach, natomiast uczniowie całej szkoły uczestniczą w warsztatach i pogadankach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły oraz pracowników Działu Ochrony Środowiska PGK Radomsko. Projekt umożliwia również uczniom realizację pomysłów, pokazanie talentów, wpływa na rozwój osobowości, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie,  prezentowania  swoich umiejętności na forum.

W tym półroczu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Projekcie Ekologicznym "Nie lubimy smogu". Jest to projekt edukacyjny mający na celu podniesienie świadomości uczniów i społeczeństwa lokalnego na temat zagrożenia płynącego z niskich emisji dla naszego zdrowia i środowiska. Warsztaty dla uczniów poprzedziło spotkanie z rodzicami w dniu 25 stycznia, na którym rodzice poszerzyli swą wiedzę na temat problemu "niskich emsji". W trakcie prelekcji mogli dowiedzieć się jak wielkie spustoszenie w naszym organizmie sieje zanieczyszczenie powietrza.  Z wykresów i danych przytoczonych w trakcie spotkania zaobserwowaliśmy, w które dni powietrze było najbardziej zanieczyszczone. 
Rodzice wyszli ze spotkania bogatsi o wiedzę i ulotki informacyjne dostarczone przez pracowników PGK Działu Ochrony Środowiska w Radomsku. Uczniowie brali udział w warsztatch prowadzonych przez pracownice PGK Działu Ochrony Środowiska. 13-02 uczniowie uczestniczyli w warsztatach informatycznych pt: "Namierzamy smog w sieci". zapoznali się z terminem "niskie emisje", poznali typy zagrożeń płynące z niewłaściwego sposobu ogrzewania naszych domostw. Dowiedzieliśmy się również gdzie należy szukać informacji o aktualnym stanie jakości powietrza w naszej okolicy. Uczniowie będą mogli poinformować rodziców i dziadków jak i gdzie sprawdzić bieżący poziom zanieczyszczenia powietrza. W dniu 15 lutego odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne pt: "Nie lubimy smogu". Uczniowie klas I-III aktywnie brali udział w zajęciach, do których tym razem była potrzebna świeczka, aerozol i płyta meblowa. 23 lutego ponownie spotkaliśmy się z pracownikami PGK na warsztatach pt. „Co jeśli nie węgiel”. Uczniowie dowiedzieli się o rodzajach odnawialnych źródeł energii oraz sposobach ich wykorzystania.
W tematykę projektu wprowadzali pracownicy działu edukacji PGK w Radomsku:

11.01.2018 r. uczniowie wysłuchali prelekcji na temat szkodliwego wpływu niskich emisji na zdrowie człowieka, jakie są przyczyny zanieczyszczenia powietrza, czym jest pył PM 10, smog, oraz co to jest niska emisja. Przekazano również informacje o tym, jak można samodzielnie uzyskać dane o stanie jakości powietrza w naszym mieście oraz jak należy reagować, gdy zauważamy proceder spalania odpadów w domowych paleniskach.

25.01.2018 r. spotkanie prelegentów z PGK Radomsko z rodzicami uczniów. Celem spotkania edukacyjnego było przekazanie informacji o powstawaniu niskiej emisji, szkodliwym wpływie na zdrowie człowieka oraz wiedzy dotyczącej wpływu spalania odpadów w domowych paleniskach, wskazanie rozwiązań umożliwiających poprawę stanu powietrza w naszej okolicy. Po zakończeniu prelekcji każdy z rodziców otrzymał ulotkę pt. ”Walczmy o czyste powietrze”.

13.02.2018 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach informatycznych pt: "Namierzamy smog w sieci". Dowiedzieli się o tym, gdzie szukać informacji o aktualnym stanie powietrza w naszej okolicy. Uczniowie będą mogli poinformować rodziców i dziadków jak i gdzie sprawdzić bieżący poziom zanieczyszczenia powietrza.

15.02.2018 r. odbyło się spotkani edukacyjne pt: "Nie lubimy smogu". Uczniowie klas I-III aktywnie brali udział w zajęciach, w których wykorzystano do doświadczeń: świeczkę, aerozol i płytę meblową.

23.02.2018 r. uczniowie klas IV-V spotkali się z pracownikami PGK na warsztatach pt. „Co jeśli nie węgiel?”. Uczniowie dowiedzieli się o rodzajach odnawialnych źródeł energii oraz sposobach ich wykorzystania.

Warsztaty edukacyjne

"Czyste powietrze to nasze zdrowie" prowadzone przez Panią Jolantę Ostojską w klasie IV, podczas których uczniowie: poznali skład i właściwości powietrza, określali źródła zanieczyszczeń powietrza, poznali zjawisko smogu i jego wpływu na zdrowie człowieka, badają stan powietrza wokół szkoły.

Pomiar powietrza

 Padlet NIE LUBIMY SMOGU
 Padlet NASZE PRACE I WYCIECZKI

Konkursy

 Informacje dla uczniów na temat konkursów

 Regulaminy konkursów