PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w RADOMSKU

|   Strona główna   |   Z życia szkoły   |   Dziennik elektroniczny   |  Kontakt   |    

SZKOŁA  INFORMACJE / PLIKI DO POBRANIA
 Historia szkoły
 O szkole
 Nasz patron
 Hymn szkoły
 Dyrekcja
Organizacja
 Podręczniki i programy
 Rada Pedagogiczna
 Plany pracy szkoły
 RODO
 Projekty, programy, linki

Oświadczenia, regulaminy i inne pliki do pobrania dla Rodziców / Uczniów:

 Oświadczenie o rezygnacji z zajęć Wychowania do życia w rodzinie.

 Regulamin i oświadczenia niezbędne do uczestnictwa w "Nocy w szkole".

 Regulamin Rady Rodziców

Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

24 września 2019 r., godz. 17:00 - zebranie wszystkich Rodziców w sali gimnastycznej,
następnie spotkanie z wychowawcami klas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 listopada 2019 r., w godzinach 16:00 - 17:30 warsztaty profilaktyczne
"Wychowanie to wielka sztuka" przeznaczone dla rodziców klas V - VIII
i spotkanie z wychowawcami klas V-VIII.

Spotkania rodziców z wychowawcami klas I - IV w godzinach 16:30 do 17:30.

Godz. 17:30 pracownicy PGK w Radomsku prowadzili pogadankę edukacyjną dla rodziców
"Dlaczego woda, a nie kolejna herbata?"

Terminy konsultacji

8 stycznia 2020 r.
18 maja 2020 r.

Konsultacje będą odbywać się w godzinach 17:00 - 18:00

Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty

  www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Wycieczki:NAUCZYCIELE
Pedagog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
Publikacje
Dla nauczycieli
RODZICE
Rada Rodziców
 Dziennik
Godziny dzwonków
 Biuletyn Informacji Publicznej

 Zasady bezpieczeństwa
 Informacje / Pliki do pobrania
UCZNIOWIE
 Absolwenci
Samorząd Uczniowski
Poczet sztandarowy
 Strój szkolny
Galeria prac uczniów
Dzień Bezpiecznego Internetu
 Dla uczniów
PSP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku, ul. Narutowicza 207, 97-500 Radomsko, e-mail: psp5r-sko@wp.pl, tel.: +48446826392,  +48663918535