PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w RADOMSKU

|   Strona główna   |   Z życia szkoły   |   Dziennik elektroniczny   |  Kontakt   |    

SZKOŁA HISTORIA SZKOŁY
 Historia szkoły
 O szkole
 Nasz patron
 Hymn szkoły
 Dyrekcja
Organizacja
 Podręczniki i programy
 Rada Pedagogiczna
 Plany pracy szkoły
 RODO
 Projekty, programy, linki
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku jest jedną z tzw. szkół pomników 1000-lecia Państwa Polskiego. Nauczanie w murach obecnego budynku rozpoczęto w 1970 roku. Szkoła pierwotnie, już od zakończenia II wojny światowej, funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa w Bartodziejach, a od 1973 roku jako Zbiorcza Szkoła Gminna w Bartodziejach. Szkoła jako siedziba inspektora oświaty obejmowała takie placówki jak:  
- Szkoła Podstawowa w Strzałkowie;
- Szkoła Podstawowa w Kielinie;
- Szkoła Podstawowa w Proszowie;
- Szkoła Podstawowa w Szczepocicach;
- Szkoła Podstawowa w Folwarkach;
- punkty filialne w Suchej Wsi, Wymysłówku i Dziepółci.

8 października 1970 roku nasza szkoła otrzymała imię wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Placówka rozwijała się prężnie i jej sukcesy nie pozostawały niezauważone. We wrześniu 1975 roku odbyła się u nas wojewódzka inauguracja roku szkolnego.
Dnia 9 czerwca 1981 roku w szkole odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie otrzymali sztandar. Akt nadania sztandaru z napisem "Zbiorcza Szkoła Gminna im. Mikołaja Kopernika w Bartodziejach" został przekazany uroczyście przez ówczesnego Kuratora Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie sztandar ten znajduje się w gablocie w holu szkolnym.
W 1987 roku, po rozszerzeniu granic miasta Radomska otrzymała nazwę:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5. 


11 listopada 1991 roku, w 73. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, szkole zostaje przekazany nowy sztandar. Rodzicami chrzestnymi sztandaru z napisem "Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku" byli Barbara Wolna i Wiesław Oberski.

W roku 1998 Komitet Rodzicielski podjął starania w sprawie budowy szatni i w lutym 1999 roku nastąpiło jej otwarcie.

Od dnia 1 września 1999 roku szkoła nasza stała się 6-klasową szkołą podstawową.

Duży wkład w rozwój naszej placówki mają rodzice naszych uczniów za co należy im się duże uznanie i podziękowanie.

Ważniejsze daty w historii szkoły


8 października 1970 r.
Nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika;
9 czerwca 1981 r.
Fundacja sztandaru;
1 stycznia 1986 r.
Przejęcie szkoły przez Miasto Radomsko i nadanie numeru 5;
11 listopada 1991 r.
Fundacja przez Radę Rodziców nowego sztandaru;
2 lutego 1999 r.
Otwarcie nowej szatni wybudowanej przez Radę Rodziców;
7 kwietnia 2006 r.
Oddanie do użytku nowej pracowni komputerowej;
1 września 2007 r.
Otwarcie biblioteki multimedialnej.
1 września 2012 r.
Otwarcie placu zabaw ufundowanego przez Radę Rodziców.
30 listopada 2012 r.

Oddanie do użytku nowego przestronnego parkingu.


NAUCZYCIELE
Pedagog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
Publikacje
Dla nauczycieli
RODZICE
Rada Rodziców
 Dziennik
Godziny dzwonków
 Biuletyn Informacji Publicznej

 Zasady bezpieczeństwa
 Informacje / Pliki do pobrania
UCZNIOWIE
 Absolwenci
Samorząd Uczniowski
Poczet sztandarowy
 Strój szkolny
Galeria prac uczniów
Dzień Bezpiecznego Internetu
 Dla uczniów
PSP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku, ul. Narutowicza 207, 97-500 Radomsko, e-mail: psp5r-sko@wp.pl, tel.: +48446826392,  +48663918535