PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w RADOMSKU

|   Strona główna   |   Z życia szkoły   |   Dziennik elektroniczny   |  Kontakt   |    

SZKOŁA DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
 Historia szkoły
 O szkole
 Nasz patron
 Hymn szkoły
 Dyrekcja
Organizacja
 Podręczniki i programy
 Rada Pedagogiczna
 Plany pracy szkoły
 RODO

Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy obchodzić w Polsce już po raz 14!

Świętujemy go w tym roku pod hasłem

"Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci".


Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Podczas tegorocznych obchodów chcemy podkreślić, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które intensywnie wykorzystujemy do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.
 
Z tej okazji zapraszamy uczniów kl. I -VII i Oddziału Przedszkolnego
do udziału
w konkursach:
 
konkurs na plakat – "SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI",
konkurs na hasło lub utwór wierszowany – "SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI",
konkurs - quiz "BEZPIECZNIE W SIECI".
 
 Cele konkursów:
 • popularyzacja tematyki związanej z zachowaniem kultury i szacunku względem siebie i innych na portalach internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online,
 • podkreślenie potencjału internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, oprogramowaniem graficznym,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.


REGULAMINY KONKURSÓW

Warunki konkursu „SZANUJĘ SIEBIE I INNYCH W CYBERPRZESTRZENI”

 • praca wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu
 • praca z wizytówką autora – imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy) powinna zostać dostarczona do pedagoga szkolnego do 15.03.2018 r. ,
 • plakat wykonany techniką dowolną w formacie A3,
 • na wszystkich pracach musi znajdować się logo kampanii DBI 2018,
 • tematyka pracy powinna nawiązywać do tegorocznego hasła „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci",
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. OP – III oraz IV - VII.

Warunki konkursu „SZACUNEK W CYBERPRZESTRZENI”

 • praca w formie wiersza lub hasła wykonana indywidualnie w oparciu o treści zamieszczone na stronie DBI i inne wskazane na tym portalu,
 • praca może być wykonana odręcznie lub komputerowo, może również zawierać ilustracje,
 • praca z wizytówką autora – imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy) powinna zostać dostarczona do pedagoga szkolnego do 15.03.2018 r.,
 • prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: kl. OP – III oraz IV - VII.

Warunki quizu „BEZPIECZNIE W SIECI”
 • quiz przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII,
 • quiz polega na wypełnieniu testów jednokrotnego wyboru,
 • zwycięzca quizu zostanie wyłoniony na podstawie liczby zdobytych punktów (w przypadku jednakowej liczby punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka).

Kryteria oceny prac

Komisja  dokona oceny prac konkursowych. Pod uwagę będą brane prace prezentujące temat w sposób interesujący oraz przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu. Oceniana będzie również wizualna strona projektu, techniczna poprawność wykonania, wybrane techniki plastyczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w holu głównym szkoły.

Postanowienia końcowe

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Laureaci konkursów otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone na apelu szkolnym.

                                     

Życzymy Wam ciekawych pomysłów i miłej atmosfery podczas pracy!
Zespół ds. wychowawczych

Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Od 19 marca do 28 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się konkursy w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu'2018. Tegoroczne hasło brzmiało "Tworzymy kulturę szacunku w sieci" w związku z czym, mottem przewodnim konkursów była tematyka propagowania szacunku i wzajemnej tolerancji w sieci. 28 marca podsumowaliśmy akcję i wręczyliśmy nagrody uczestnikom konkursów.
Zwycięzcy konkursów i quizu w roku szkolnym 2017/2018: "Szanuję siebie i innych w cyberprzestrzeni", "Szacunek w cyberprzestrzeni", quiz "Bezpiecznie w sieci": Julia Gaik - kl. IIJakub Wilk - OP,  Nicola Dudek - kl. IV, Julia Szewczyk i Szymon Marczak z klasy VII. Gratulujemy! Organizacją DBI zajmował się zespół ds. wychowawczych w składzie: Agnieszka Rakowska, Elżbieta Janik, Michał Wolski.
W dniach 26.04-27.04.2017 r. odbyła się w naszej szkole XIII edycja Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).  DBI obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W ramach tego wydarzenia zespół ds. wychowawczych zorganizował kampanię informacyjną na którą składały się: prezentacja dla kl. III-VI, gazetka przedstawiająca elementarz podstawowych haseł i zachowań związanych z bezpieczeństwem online, akcja poszukiwania i skanowania kodów, konkurs na plakat promujący DBI, oraz quiz wiedzy.  Podczas tej edycji DBI chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony został potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki. Laureaci konkursów: „Złap kod bezpieczeństwa” - Julia Szewczyk, „Plakat promujący DBI” – Magdalena Gębicz, „Quiz wiedzy” – Karol Bajorek. Gratulujemy! DBI zorganizował zespół ds. wychowawczych w składzie: Agnieszka Rakowska, Elżbieta Janik, Michał Wolski.
Bezpieczeństwo w sieci:

 http://www.saferinternet.pl/

 www.sieciaki.pl

  www.321internet.pl

Dla Rodziców:

  http://www.saferinternet.pl/ - rady dla rodziców

  http://www.necio.pl/ - rady dla rodziców

  http://youngface.tv/ - rady dla ofiar hejtowania

  http://dzieckowsieci.fdn.pl/ - promocja bezpieczeństwa w sieci

Dla uczniów:

 elementarz dla dzieci

 https://learningapps.org/3064765 - w sieci może być niebezpiecznie

 https://learningapps.org/3050337 - test wiedzy

https://learningapps.org/2120155 - milionerzy

https://learningapps.org/1350782 - quiz

 http://pliki.edukator.pl/rufus/gra2.swf - gra edukacyjna




  QUIZ NR 1

  QUIZ NR 2 

  QUIZ NR 3

  QUIZ NR 4

  QUIZ NR 5

  QUIZ NR 6


NAUCZYCIELE
Pedagog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
Publikacje
Dla nauczycieli
RODZICE
Rada Rodziców
 Dziennik
Godziny dzwonków
 Biuletyn Informacji Publicznej
 Zebrania / Informacje
 Zasady bezpieczeństwa
UCZNIOWIE
 Absolwenci
Samorząd Uczniowski
Poczet sztandarowy
 Strój szkolny
Galeria prac uczniów
Dzień Bezpiecznego Internetu
 Dla uczniów






























































































































PSP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku, ul. Narutowicza 207, 97-500 Radomsko, e-mail: psp5r-sko@wp.pl, tel.: +48446826392,  +48663918535