„Czyn karalny”. Spotkanie z policjantem.

„Czyn karalny”. Spotkanie z policjantem.

W ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych prowadzonych w szkole uczniowie klasy V -VII uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Naszą Szkołę odwiedził przedstawiciel Policji. Funkcjonariusz wyjaśnił kto to jest osoba nieletnia oraz jakie ma prawa i obowiązki. Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Policjant wyjaśnił co oznacza określenie „czyn karalny” omawiając jednocześnie kilka artykułów z kodeksu karnego., jak i również omówił takie tajemnicze pojęcia jak „pasterstwo”, „stalking”, nękanie, zastraszenie czy przestępstwo.
Policjant przypomniał uczniom o odpowiedzialności karnej za popełnienie czynów stanowiących zagrożenie i popełnienie przestępstwa oraz uświadomił im, że tak naprawdę już dzieci w wieku 13 lat mogą odpowiadać za swoje czyny.
Poprosił uczniów o natychmiastową reakcję jeżeli zauważą jakieś niepokojące sygnały mogące narazić ich na niebezpieczeństwo w szkole lub poza nią. Szybka reakcja, powiadomienie osoby lub instytucji, które uruchomią procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa pozwolą uniknąć i wyeliminować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i życiu uczniów. Każde zgłoszenie zostanie sprawdzone i przeanalizowane.
Informacje można przekazać:
dyrektorowi szkoły
pedagogowi szkolnemu
wychowawcom
nauczycielom
policji
lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112

Share:
Skip to content