AKTYWNA TABLICA
Harmonogram realizacji programu Aktywna tablica

04.01.2018 r. - PSP nr 6 – spotkanie dyrektorów – utworzenie sieci współpracy i opracowanie harmonogramu spotkań koordynatorów.
13.02.2018 r. - PSP nr 6 - spotkanie koordynatorów.
Uczestnicy spotkania:
– Jolanta Miazek PSP nr 6
– Michał Wolski PSP nr 5
– Joanna Grabna PSP nr 3
– Alicja Wyrfel-Grzegorczyk PSP Kobiele Wielkie
– Katarzyna Gładkowska PSP Kobiele Wielkie
– Ewa Nowicka PSP nr 1
– Elżbieta Stępnicka PSP nr 7.


Przebieg spotkania:

1. Wymiana kontaktów do współpracy.
2. Określenie harmonogramu lekcji otwartych i sposobu ich dokumentowania.
3. Ustalenie sposobu wymiany doświadczeń w warunkach współpracy w międzyszkolnej sieci szkół (dobre praktyki).
4. Wymiana informacji na temat kompetencji i szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

13.02.2018 r. - PSP nr 5 warsztaty z zakresu IT o tematyce
Wykorzystanie tablic interaktywnych i monitorów interaktywnych  w procesie dydaktycznym.

15.05.2018 r. - PSP nr 1 - spotkanie koordynatorów.
​​​22.05.2018 r. - PSP nr 9 – spotkanie dyrektorów – podsumowanie pracy.

Publikacje nauczycieli z PSP nr 5 Inne scenariusze lekcji

Scenariusz lekcji j. angielskiego w klasie VII. - A. Krawczykowska

Scenariusz lekcji j. polskiego w klasie IV. - J. Zasempa

Scenariusz lekcji muzyki w klasie IV. - M. Wolski

Interaktywne ćwiczenia na lekcji historii.W ramach realizacji programu Aktywna Tablica w PSP nr 5 w Radomsku odbyły się następujące lekcje otwarte:

19.03.2018 r., godz. 8:55 - Język polski, klasa IV. Lekcję prowadziła Pani Jolanta Zasempa.

20.03.2018 r., godz. 13:40 - Język angielski, klasa VII. Lekcję prowadziła Pani Anna Krawczykowska.